Nội thất chống cháy MTP Group

NỘI THẤT CHỐNG CHÁY


Để bảo đảm sự an toàn cho gia đình, việc chọn sử dụng những sản phẩm, đặc biệt là đồ nội thất có tính kháng cháy cao quan trọng, vì giúp giảm khả năng bùng phát lửa khi đặt gần hoặc tiếp xúc với nguồn nhiệt.

Nội thất chống cháy MTP
Bất động sản MTP

BẤT ĐỘNG SẢN


Kiến tạo những tầm cao mới, tạo nên diện mạo mới mẻ và tinh thần hứng khởi, sẵn sàng cho những điều tưởng không thể mà lại có thể.