Email: info@mythuanphat.com
Hotline: 089 986 15 86 
Địa chỉ: 213 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM